RHC Consultants B.V.

Onafhankelijk automatiseringsdienstverlener voor tijdelijke ondersteuning.

Organisaties doen waar ze goed in zijn, maar op automatiseringsgebied is soms te weinig tijd of kennis voorhanden om processen en trajecten optimaal te begeleiden. Dat kan veel tijd en geld kosten! RHC Consultants B.V. biedt professionele ondersteuning bij de realisatie van automatiseringsprojecten.
 

Systeemintegratieproces

RHC Consultants B.V. richt zich primair op het systeemintegratieproces, en is gespecialiseerd in projectmanagement en managementinformatie (data warehousing, business intelligence en data quality). Het werkterrein is breed:

  • Project- en programmamanagement
  • Informatie analyse
  • Systeemontwikkeling
  • Business Consultancy                    
  • Functioneel beheer

Aanpak

RHC Consultants B.V. verdiept zich grondig in een organisatie, haar activiteiten en problematiek. Na een gedegen knelpuntanalyse komen in nauw overleg met de klant goede, duurzame en gedragen oplossingen in zicht. Zo ontstaat een heldere en duidelijke uitgangspositie. En weten alle betrokken partijen precies waar ze aan toe zijn.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kijken we steeds naar tussentijdse resultaten, zodat we steeds kunnen bijsturen als dat nodig is. Altijd gebaseerd op vier pijlers: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.